Fishsubsidy.org

Browse

Recipients in All Countries, 2002

Name Amount Port
Unknown beneficiary (4511GAL0002) €17,190,520.00 Unknown port
Unknown beneficiary (VISS 02/236) €8,318,893.27 Unknown port
Unknown beneficiary (3211GAL0006) €8,291,803.79 Unknown port
Unknown beneficiary (53427) €7,279,938.95 Unknown port
Unknown beneficiary (4511GAL0001) €6,604,069.63 Unknown port
Helen Mary (DEU000300601) €6,379,653.37 Rostock
Unknown beneficiary (3411GAL0087) €5,787,561.11 Unknown port
Albatun Dos (ESP000025923) €4,935,360.00 Ceuta
Albatun Tres (ESP000026123) €4,935,360.00 Sta. Eugenia Riveira
Izurdia (ESP000026158) €4,631,040.00 Bermeo
Unknown beneficiary (93s-24471-00012) €4,568,460.40 Unknown port
Alakrana (ESP000026547) €4,272,960.00 Bermeo
Dirk-Dirk (NLD198300318) €4,171,256.83 Rostock
Unknown beneficiary (3211GAL0005) €4,127,438.20 Unknown port
Cotobad (ESP000022081) €4,016,894.13 Vigo
Franca Morte (PRT000023094) €3,412,800.00 Aveiro
Ferralemes (ESP000014829) €3,348,224.35 Vigo
Joseph Roty 2 (FRA000199078) €3,177,777.88 Saint-Malo
Unknown beneficiary (93s-24471-00014) €3,172,471.02 Unknown port
Unknown beneficiary (3411GAL0086) €3,147,666.68 Unknown port
Kalatxori (ESP000014966) €2,955,365.51 Vigo
Unknown beneficiary (01.SM.T2.09) €2,911,968.41 Unknown port
Unknown beneficiary (3411GAL0077) €2,863,683.03 Unknown port
Unknown beneficiary (769780002) €2,834,569.55 Unknown port
Unknown beneficiary (71256) €2,808,141.60 Unknown port
Unknown beneficiary (TRANSFO2006/008) €2,799,489.91 Unknown port
Unknown beneficiary (3411GAL0085) €2,703,771.90 Unknown port
Playa Pesmar Uno (ESP000025596) €2,635,609.05 Vigo
Unknown beneficiary (3431GAL0016) €2,605,082.06 Unknown port
Unknown beneficiary (*38AC) €2,430,483.58 Unknown port